Privacy

Hit and Run Vintage Store respecteert de privacy van jou als bezoeker en uiteraard van mijn klanten. Hit and Run Vintage Store zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt onder de noemer mijn dienstverlening. Het verwerken van jouw persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een manier die overeenkomt met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Jouw persoonlijke gegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden omtrent de gegeven informatie op deze website en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, daarbij inbegrepen van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van mijn klantenbestand. Wanneer jij een contactformulier op mijn website invult, of wanneer jij mij een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens die jij mij toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de beantwoording en behandeling c.q. afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die ik via mijn website heb verzameld worden nooit gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor het uitvoeren van mijn diensten. Hit and Run Vintage Store geeft jouw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Hit and Run Vintage Store of haar website; (b) de rechten of bezittingen van Hit and Run Vintage Store en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Het vrijgeven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na een zorgvuldige afweging met u als belanghebbende. Wanneer jij op elke andere mogelijke manier dan ook persoonlijke gegevens verstrekt, deelt Hit and Run Vintage Store deze gegevens niet zonder jouw toestemming met derden, met uitzondering van de drie boven beschreven gevallen. Hit and Run Vintage Store beschermt jouw persoonlijke gegevens en zal rekening houden met jouw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Hit and Run Vintage Store beschermt jouw gegevens zorgvuldig op welke manier dan ook. Binnen mijn bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Jouw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland.

Websites van derden

Op mijn website kun je hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Mijn privacybeleid is niet van toepassing op deze genoemde websites en derhalve kan ik, wanneer jij deze websites bezoekt, niet jouw privacy garanderen. Hit and Run Vintage Store is dan ook niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonlijke gegevens, oftewel jouw privacy. Lees daarom altijd het privacybeleid van de desbetreffende website die jij op dat moment bezoekt.

Nieuwsbrief

Zo nu en dan kan ik een digitale nieuwsbrief versturen waarmee ik mijn relaties op de hoogte hou van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot mijn diensten. Jouw e-mail adres wordt alleen expliciet met jouw goedkeuring toegevoegd aan de lijst van onze abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee je je kunt afmelden. Voor het versturen van mijn e-nieuwsbrief maak ik gebruik van software genaamd ‘MailChimp’. Het abonneebestand wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik heb expliciet MailChimp geen opdracht gegeven mijn abonneebestand aan derden te verstrekken. MailChimp kan een dergelijk abonneebestand alleen aan derden verschaffen wanneer MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht. Inzage, correctie en recht van verzet Wanneer jij een relatie met mijn bedrijf hebt, heb je na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mijn verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen óf te laten verwijderen. Daarnaast kun je mij schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer je niet wilt worden benaderd met informatie over mijn producten en diensten door dit te melden bij onderstaande contactgegevens :

Hit and Run Vintage Store

06-53191239
info@hitandrunvintagestore.com
Den Haag

Uiteraard is anno 2020 het ook mogelijk om mij te mailen via mijn mailadres. Om expliciet misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen dien je je te identificeren. Je ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van mijn website en dus ook van deze webpagina door mij worden gewijzigd, denk hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarom raad ik je aan om mijn privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.